KLIMAATOPGAVE

Het klimaat verandert en de gevolgen daarvan worden steeds duidelijker in onze directe leefomgeving: droogte, wateroverlast, hittestress. Dat heeft nu en in de toekomst invloed op ons wonen en werken maar ook op landbouw, natuur, infrastructuur en economie. Dit maakt dat we voor een aantal uitdagingen staan.

Klimaatadaptatie

Regenbuien worden heftiger in Nederland en dat vraagt om een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarnaast komen perioden met langdurige droogte steeds vaker voor. Het bergen en infiltreren van hemelwater is een belangrijke maatregel hierin. Er worden dan ook steeds meer eisen gesteld aan het afkoppelen van regenwater van het riool om dit te infiltreren.

Wij merken dat de ondergrond en de klimaatopgaven in de gebouwde omgeving steeds meer begint te knellen. Het ontbreekt vaak aan een integrale aanpak. Met onze ervaring van de ondergrond (bodemkwaliteit, doorlatendheid, modellering, kabel- en leidingen, verontreinigingen) leiden wij dit in goede banen. Voor het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie zijn de functies en eigenschappen van bodem en ondergrond van belang. De bodem is, samen met water en groen, hierbij de sleutel.

Klimaatadaptatie

Regenbuien worden heftiger in Nederland en dat vraagt om een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Daarnaast komen perioden met langdurige droogte steeds vaker voor. Het bergen en infiltreren van hemelwater is een belangrijke maatregel hierin. Er worden dan ook steeds meer eisen gesteld aan het afkoppelen van regenwater van het riool om dit te infiltreren.

Wij merken dat de ondergrond en de klimaatopgaven in de gebouwde omgeving steeds meer begint te knellen. Het ontbreekt vaak aan een integrale aanpak. Met onze ervaring van de ondergrond (bodemkwaliteit, doorlatendheid, modellering, kabel- en leidingen, verontreinigingen) leiden wij dit in goede banen. Voor het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie zijn de functies en eigenschappen van bodem en ondergrond van belang. De bodem is, samen met water en groen, hierbij de sleutel.

Vitale bodem

Er is steeds meer aandacht voor bodem ‘in bredere zin’ dan milieuhygiënische kwaliteit. Bodems zijn namelijk óók de basis voor een groot aantal maatschappelijke opgaven zoals voedselproductie, water- en energievoorziening, natuur en biodiversiteit, bouwgrondstoffen en bufferend vermogen (droogte/wateroverlast). Daarvoor is naast een ‘schone’ ook een vitale bodem nodig.

Een vitale (of gezonde) bodem is een bodem waarin het natuurlijk evenwicht is hersteld. Een onderzoek naar vitale bodem is maatwerk en kan zich richten op organisch stof, biodiversiteit / bodemleven, bodemstructuur en bodemchemie. Vanuit onze onderzoekservaring zorgen wij voor een gestructureerde onderzoeksopzet met uniforme monstername en interpretatie.

Vitale bodem

Er is steeds meer aandacht voor bodem ‘in bredere zin’ dan milieuhygiënische kwaliteit. Bodems zijn namelijk óók de basis voor een groot aantal maatschappelijke opgaven zoals voedselproductie, water- en energievoorziening, natuur en biodiversiteit, bouwgrondstoffen en bufferend vermogen (droogte/wateroverlast). Daarvoor is naast een ‘schone’ ook een vitale bodem nodig.

Een vitale (of gezonde) bodem is een bodem waarin het natuurlijk evenwicht is hersteld. Een onderzoek naar vitale bodem is maatwerk en kan zich richten op organisch stof, biodiversiteit / bodemleven, bodemstructuur en bodemchemie. Vanuit onze onderzoekservaring zorgen wij voor een gestructureerde onderzoeksopzet met uniforme monstername en interpretatie.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben wij diverse opdrachtgevers met praktisch advies bijgestaan voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Zo werken wij samen met enkele partners voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling met bijbehorende onderzoeken voor o.a. bodem, geluid, stikstof, fijnstof, en milieuzonering.

Ruimtelijke ontwikkelingen

De afgelopen jaren hebben wij diverse opdrachtgevers met praktisch advies bijgestaan voor de aanvraag van omgevingsvergunningen. Zo werken wij samen met enkele partners voor het opstellen van een m.e.r.-beoordeling met bijbehorende onderzoeken voor o.a. bodem, geluid, stikstof, fijnstof, en milieuzonering.

REFERENTIES