BODEMVERONTREINING

BODEMVER-
ONTREINING

Onze oorsprong ligt bij het risicodragend aanpakken van bodemverontreinigingen. In de afgelopen 25 jaar hebben wij vele complexe bodemverontreinigingen succesvol aangepakt. Dit maakt ons bij uitstek de partner voor de aanpak van een bodemverontreiniging voor elke ontwikkeling.

Bodemonderzoek

Onze bodemonderzoeken voeren wij vaak uit op terreinen met veel historie of een complexe verontreinigingssituatie. Met onze unieke combinatie van onderzoek- en uitvoeringsexpertise brengen wij de verontreiniging, gezien door een saneringsbril, helder in beeld met een concrete en praktische aanpak. Niet in dikke rapporten maar in een beknopt en to-the-point rapport.

Er zijn natuurlijk ook terreinen waar uiteindelijk een beperkte/geen verontreiniging wordt aangetroffen en sanering niet nodig.

Bodemonderzoek

Onze bodemonderzoeken voeren wij vaak uit op terreinen met veel historie of een complexe verontreinigingssituatie. Met onze unieke combinatie van onderzoek- en uitvoeringsexpertise brengen wij de verontreiniging, gezien door een saneringsbril, helder in beeld met een concrete en praktische aanpak. Niet in dikke rapporten maar in een beknopt en to-the-point rapport.

Er zijn natuurlijk ook terreinen waar uiteindelijk een beperkte/geen verontreiniging wordt aangetroffen en sanering niet nodig.

Saneringsvoorbereiding

Met een goed bodemonderzoek in de hand stellen wij een BUS melding, plan van aanpak of saneringsplan en een saneringsbestek of -werkplan op. Vervolgens werken wij dit verder praktisch uit in een VGM projectplan. In dit VGM plan is de saneringsuitvoering uitgewerkt, waaronder de veiligheidsmaatregelen volgens CROW400 en de taken en verantwoordelijkheden vanuit de BRL-SIKB6000 en BRL-SIKB7000.

Ook de directievoering van de sanering nemen wij graag van u over. Bij Miltop weet u dat de sanering in goede handen is.

De uitvoering van bodemsaneringen onder de BRL-SIKB7000 is vanaf 2020 ondergebracht bij ons zusterbedrijf Milieutechniek Brabant B.V.

Saneringsvoorbereiding

Met een goed bodemonderzoek in de hand stellen wij een BUS melding, plan van aanpak of saneringsplan en een saneringsbestek of -werkplan op. Vervolgens werken wij dit verder praktisch uit in een VGM projectplan. In dit VGM plan is de saneringsuitvoering uitgewerkt, waaronder de veiligheidsmaatregelen volgens CROW400 en de taken en verantwoordelijkheden vanuit de BRL-SIKB6000 en BRL-SIKB7000.

Ook de directievoering van de sanering nemen wij graag van u over. Bij Miltop weet u dat de sanering in goede handen is.

De uitvoering van bodemsaneringen onder de BRL-SIKB7000 is vanaf 2020 ondergebracht bij ons zusterbedrijf Milieutechniek Brabant B.V.

Werken in verontreinigde grond

Op bedrijfsterreinen en in openbaar gebied in de stad is vaak sprake van verontreinigde grond en/of grondwater. Dit betekent dat bij het leggen van kabels en leidingen, funderingen voor wegen en nieuwbouw specialistische begeleiding nodig is. Zo ook voor begeleiding van archeologisch onderzoek in historische binnensteden.

Wij verzorgen regelmatig de milieukundige en veiligheidskundige begeleiding bij deze werkzaamheden. Daarbij komt het voor dat de aannemers met eigen materieel en personeel het werk onder ons toezicht en begeleiding uitvoert. Wij verzorgen dan alle zaken die rondom het besluit Bodemkwaliteit nodig zijn (milieukundige en uitvoeringsbegeleiding). Zo zijn onze milieukundigen tevens geregistreerde R-DLP volgens de CROW400.

Werken in verontreinigde grond

Op bedrijfsterreinen en in openbaar gebied in de stad is vaak sprake van verontreinigde grond en/of grondwater. Dit betekent dat bij het leggen van kabels en leidingen, funderingen voor wegen en nieuwbouw specialistische begeleiding nodig is. Zo ook voor begeleiding van archeologisch onderzoek in historische binnensteden.

Wij verzorgen regelmatig de milieukundige en veiligheidskundige begeleiding bij deze werkzaamheden. Daarbij komt het voor dat de aannemers met eigen materieel en personeel het werk onder ons toezicht en begeleiding uitvoert. Wij verzorgen dan alle zaken die rondom het besluit Bodemkwaliteit nodig zijn (milieukundige en uitvoeringsbegeleiding). Zo zijn onze milieukundigen tevens geregistreerde R-DLP volgens de CROW400.

Grondwatersanering

Als geen ander kennen wij de mogelijkheden en beperkingen van de diverse saneringstechnieken en zetten deze kennis in om een optimale saneringsaanpak op te stellen. Een van de technieken waar wij veel vertrouwen in hebben is de ‘pump and treat’ aanpak. We hebben deze techniek door onze jarenlange ervaring geoptimaliseerd. Bij onze grondwatersaneringen maken we veelvuldig gebruik van horizontale (drains) of verticale (wellen) filters, waaruit we grondwater oppompen en zuiveren. Een geoptimaliseerde vorm van grondwateronttrekking is de ‘smart pump and treat’. Door meerdere kleine filters te plaatsen en niet continue te pompen, verwijderen we meer verontreiniging per onttrokken m³.

Wij kunnen u helpen bij zowel de voorbereiding van een grondwatersanering (ontwerp, opstellen van een saneringsplan, afstemming met het bevoegd gezag) als de begeleiding van de uitvoering (inrichten grondwatersaneringssysteem, onderhoud, volgen voortgang, afstemming bevoegd gezag).

Grondwatersanering

Als geen ander kennen wij de mogelijkheden en beperkingen van de diverse saneringstechnieken en zetten deze kennis in om een optimale saneringsaanpak op te stellen. Een van de technieken waar wij veel vertrouwen in hebben is de ‘pump and treat’ aanpak. We hebben deze techniek door onze jarenlange ervaring geoptimaliseerd. Bij onze grondwatersaneringen maken we veelvuldig gebruik van horizontale (drains) of verticale (wellen) filters, waaruit we grondwater oppompen en zuiveren. Een geoptimaliseerde vorm van grondwateronttrekking is de ‘smart pump and treat’. Door meerdere kleine filters te plaatsen en niet continue te pompen, verwijderen we meer verontreiniging per onttrokken m³.

Wij kunnen u helpen bij zowel de voorbereiding van een grondwatersanering (ontwerp, opstellen van een saneringsplan, afstemming met het bevoegd gezag) als de begeleiding van de uitvoering (inrichten grondwatersaneringssysteem, onderhoud, volgen voortgang, afstemming bevoegd gezag).

REFERENTIE