BODEMVERONTREINING

Wanneer het gaat om bodemsanering geloven we in onze eigen expertise. Dit stelt ons in staat om de risico’s van een bodemsanering goed in te schatten en te beperken. Doordat we een verontreiniging goed in de vingers hebben, kunnen we een reëel plafondbedrag garanderen.

Een bodemverontreiniging; daar kan je wakker van liggen. Maar als je precies weet waar je aan toe bent slaap je vaak een stuk rustiger. In de afgelopen jaren hebben we veel van ons klanten geholpen om hun bodemprobleem tastbaar en overzichtelijk te maken. Met onze expertise en openheid hebben we van onze klanten het vertrouwen gekregen om mooie projecten uit te kunnen voeren. Daar zijn we best trots op en willen we ook graag laten zien.

Onze diensten

• Saneringsvoorbereiding en begeleiding
• Saneringsaanpak
• Milieukundige en veiligheidskundige begeleiding
• Nazorg en beheer

Een bodemverontreiniging; daar kan je wakker van liggen. Maar als je precies weet waar je aan toe bent slaap je vaak een stuk rustiger. In de afgelopen jaren hebben we veel van ons klanten geholpen om hun bodemprobleem tastbaar en overzichtelijk te maken. Met onze expertise en openheid hebben we van onze klanten het vertrouwen gekregen om mooie projecten uit te kunnen voeren. Daar zijn we best trots op en willen we ook graag laten zien.

Onze diensten

• Saneringsvoorbereiding en begeleiding
• Saneringsaanpak
• Milieukundige en veiligheidskundige begeleiding
• Nazorg en beheer

Saneringsvoorbereiding en begeleiding

Miltop heeft jaren ervaring met bodemsaneringen. Dit maakt ons de partner bij uitstek voor het opstellen van een saneringsbestek of -werkplan. Wij weten vanuit de praktijk wat er allemaal bij een sanering komt kijken en zien niets over het hoofd.

Ook de directievoering van de sanering nemen wij graag van u over. Bij Miltop weet u dat de sanering in goede handen is.

Saneringsvoorbereiding en begeleiding

Miltop heeft jaren ervaring met bodemsaneringen. Dit maakt ons de partner bij uitstek voor het opstellen van een saneringsbestek of -werkplan. Wij weten vanuit de praktijk wat er allemaal bij een sanering komt kijken en zien niets over het hoofd.

Ook de directievoering van de sanering nemen wij graag van u over. Bij Miltop weet u dat de sanering in goede handen is.

Saneringsaanpak

Elke verontreiniging is anders. Dit vraagt om een saneringsaanpak die is toegespitst op de situatie. Miltop kent als geen ander de mogelijkheden en beperkingen van de diverse saneringstechnieken en zet deze kennis in om een optimale saneringsaanpak. Deze aanpak wordt bepaald in een saneringsonderzoek.

De aanpak wordt uitgewerkt in een saneringsplan of plan van aanpak dat goedgekeurd wordt door het bevoegd gezag. Ook alle meldingen en contacten met de bevoegde instanties nemen wij uit handen. Zo heeft u er geen omkijken meer naar.

Ook voor een locatiebeheerplan of grondstromenplan bent u bij ons aan het juiste adres.

Saneringsaanpak

Elke verontreiniging is anders. Dit vraagt om een saneringsaanpak die is toegespitst op de situatie. Miltop kent als geen ander de mogelijkheden en beperkingen van de diverse saneringstechnieken en zet deze kennis in om een optimale saneringsaanpak. Deze aanpak wordt bepaald in een saneringsonderzoek.

De aanpak wordt uitgewerkt in een saneringsplan of plan van aanpak dat goedgekeurd wordt door het bevoegd gezag. Ook alle meldingen en contacten met de bevoegde instanties nemen wij uit handen. Zo heeft u er geen omkijken meer naar.

Ook voor een locatiebeheerplan of grondstromenplan bent u bij ons aan het juiste adres.

Milieukundige en veiligheidskundige begeleiding

Miltop is erkend onder de BRL6000 (milieukundige begeleiding) en heeft milieukundige begeleiders die er voor zorgen dat de sanering goed verloopt. Dit doen wij met name voor onze eigen saneringen maar zo nodig ook voor anderen.

Werken in verontreinigde grond neemt ook risico’s met zich mee. Miltop heeft uitgebreide kennis van de CROW400-richtlijn (werken in verontreinigde grond) en veel ervaring met het opstellen van VGM-plannen. In samenspraak met onze Hogere veiligheidskundige (HVK-er) zorgen onze R-DLP of DLP-ers ervoor dat de werkzaamheden in de verontreinigingen verantwoord en veilig verlopen.

Milieukundige en veiligheidskundige begeleiding

Miltop is erkend onder de BRL6000 (milieukundige begeleiding) en heeft milieukundige begeleiders die er voor zorgen dat de sanering goed verloopt. Dit doen wij met name voor onze eigen saneringen maar zo nodig ook voor anderen.

Werken in verontreinigde grond neemt ook risico’s met zich mee. Miltop heeft uitgebreide kennis van de CROW400-richtlijn (werken in verontreinigde grond) en veel ervaring met het opstellen van VGM-plannen. In samenspraak met onze Hogere veiligheidskundige (HVK-er) zorgen onze R-DLP of DLP-ers ervoor dat de werkzaamheden in de verontreinigingen verantwoord en veilig verlopen.

Nazorg en beheer

Als een verontreiniging niet (volledig) gesaneerd wordt is er soms nazorg of beheersing nodig. Miltop kan het volledige beheerssysteem ontwerpen of een bestaand systeem optimaliseren. Wij ontwerpen bijvoorbeeld een grondwateronttrekkingssysteem inclusief de bijbehorende waterzuivering. De laatste jaren specialiseren wij ons meer in het automatiseren en online beheer van pompen en waterzuivering. Wij kunnen op afstand de belangrijkste parameters monitoren en de instellingen aanpassen, eenvoudig met een app. Zo houden we volledige grip.

Ook de grondwatermonitoring van een verontreiniging kunnen wij uitvoeren.

Nazorg en beheer

Als een verontreiniging niet (volledig) gesaneerd wordt is er soms nazorg of beheersing nodig. Miltop kan het volledige beheerssysteem ontwerpen of een bestaand systeem optimaliseren. Wij ontwerpen bijvoorbeeld een grondwateronttrekkingssysteem inclusief de bijbehorende waterzuivering. De laatste jaren specialiseren wij ons meer in het automatiseren en online beheer van pompen en waterzuivering. Wij kunnen op afstand de belangrijkste parameters monitoren en de instellingen aanpassen, eenvoudig met een app. Zo houden we volledige grip.

Ook de grondwatermonitoring van een verontreiniging kunnen wij uitvoeren.

Archeologie

Archeologisch onderzoek of opgravingen vinden vaak plaats in gebieden waar, door jarenlange bedrijvigheid, ook sprake is van verontreinigde grond. Denk maar aan historische binnensteden waar eeuwenlang opgehoogd is met afval of verontreinigd puin.

Om deze reden gaat archeologie vaak samen met bodemsanering. Miltop heeft veel ervaring met het ondersteunen van archeologische werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan veiligheidskundige begeleiding (DLP) of het volledig uitvoeren van een bodemsanering, afgestemd met de archeologische werkzaamheden.

Door archeologie op te nemen in het werk- of saneringsplan kunnen deze twee vakgebieden naadloos op elkaar aansluiten.

Archeologie

Archeologie

Archeologisch onderzoek of opgravingen vinden vaak plaats in gebieden waar, door jarenlange bedrijvigheid, ook sprake is van verontreinigde grond. Denk maar aan historische binnensteden waar eeuwenlang opgehoogd is met afval of verontreinigd puin.

Om deze reden gaat archeologie vaak samen met bodemsanering. Miltop heeft veel ervaring met het ondersteunen van archeologische werkzaamheden. Hierbij kan gedacht worden aan veiligheidskundige begeleiding (DLP) of het volledig uitvoeren van een bodemsanering, afgestemd met de archeologische werkzaamheden.

Door archeologie op te nemen in het werk- of saneringsplan kunnen deze twee vakgebieden naadloos op elkaar aansluiten.

Menu