GRONDWATERKWALITEIT

GRONDWATER-
KWALITEIT

Schoon grondwater is van levensbelang. Om voor nu én in de toekomst schoon grondwater te kunnen garanderen is inzicht in de milieuhygiënische grondwaterkwaliteit een vereiste. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt dat het grondwater uiterlijk in 2027 in een goede toestand moet verkeren. Dat betekent dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit mag gaan. Wij kunnen u van dienst zijn met onderzoek naar de grondwaterkwaliteit.

Grondwateronderzoek

Wij hebben veel ervaring met het in kaart brengen van de meest complexe verontreinigingen. Of het nu gaat om een volledig nieuw onderzoek of het actualiseren of beter in beeld krijgen van een bestaande verontreiniging.  Wij plaatsen zelf de peilbuizen en voeren alle bemonsteringen uit en borgen daarmee onze hoge kwaliteitsstandaard. U krijgt van ons een to-the-point rapport met een concrete vervolgaanpak en/of oplossing. En dit in begrijpelijke taal.

Grondwateronderzoek

Wij hebben veel ervaring met het in kaart brengen van de meest complexe verontreinigingen. Of het nu gaat om een volledig nieuw onderzoek of het actualiseren of beter in beeld krijgen van een bestaande verontreiniging.  Wij plaatsen zelf de peilbuizen en voeren alle bemonsteringen uit en borgen daarmee onze hoge kwaliteitsstandaard. U krijgt van ons een to-the-point rapport met een concrete vervolgaanpak en/of oplossing. En dit in begrijpelijke taal.

Grondwatermonitoring

Bij de grondwatermonitoring volgen wij voor (langere) tijd de grondwaterkwaliteit. We kijken dan naar stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen, olie, aromaten, chloride, PFAS en GenX. Dit gebeurt in verschillende grondwaterpakketten. Hiermee houden wij verontreinigingen in de gaten.

Wij denken met u mee over de meest efficiënte wijze van monitoring en stellen een bemonsteringsplan op. Onze inzichtelijke rapportages geven snel een beeld van de situatie en zijn, indien nodig, één-op-één door te zetten aan het bevoegd gezag.

Grondwatermonitoring

Bij de grondwatermonitoring volgen wij voor (langere) tijd de grondwaterkwaliteit. We kijken dan naar stoffen zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen, olie, aromaten, chloride, PFAS en GenX. Dit gebeurt in verschillende grondwaterpakketten. Hiermee houden wij verontreinigingen in de gaten.

Wij denken met u mee over de meest efficiënte wijze van monitoring en stellen een bemonsteringsplan op. Onze inzichtelijke rapportages geven snel een beeld van de situatie en zijn, indien nodig, één-op-één door te zetten aan het bevoegd gezag.

REFERENTIES