CERTIFICERING

MANAGEMENTSYSTEEM

Binnen ons bedrijf streven wij naar een gezonde balans tussen mens, milieu en economie. Dit hebben wij in ons managementsysteem geborgd. Ons managementsysteem bestaat uit drie pijlers: kwaliteit, milieu en veiligheid.

Kwaliteitsmanagement

Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO9001:2015.

Milieumanagement

Om de milieu-impact van ons bedrijf te beheersen en zo mogelijk te minimaliseren hebben wij een milieumanagementsysteem gebaseerd op de ISO14001:2015.

Veiligheidsmanagement

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers van onze projecten borgen wij op basis van de VGM Checklist Aannemers, 2017/6.0. Zowel bij ons advies en uitvoeringsprojecten houden wij rekening met veiligheid en gezondheid.
Wij zijn dan ook VCA** gecertificeerd

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn wij volgens de volgende regelingen erkend:

BRL SIKB 2000

Het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek voor:

  • Protocol 2001: plaatsen van handboringen voor peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen
  • Protocol 2002: nemen van grondwatermonsters
  • Protocol 2018: maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem
BRL SIKB 6000

het milieukundig begeleiden van bodemsaneringen en nazorg voor:

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg
  • Protocol 6002: Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met in-situ methoden en nazorg
  • Protocol 6005: Milieukundige begeleiding van graven in en saneren van de bodem
  • Protocol 6006: Milieukundige begeleiding van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering

MILIEUKUNDIG LABORATORIUMONDERZOEK

Al onze milieuanalyses worden uitgevoerd door een laboratorium dat voldoet aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, registratienummer L010.

picture_as_pdf
BRL2000 NC-SIK-20340

Versie: 27 september 2022

picture_as_pdf
BRL6000 NC-SIK-60103

Versie: 01 januari 2024

picture_as_pdf
ISO9001 NC-KWA-01592

Versie: 13 december 2021