CERTIFICERING

MANAGEMENTSYSTEEM

Binnen ons bedrijf streven wij naar een gezonde balans tussen mens, milieu en economie. Dit hebben wij in ons managementsysteem geborgd. Ons managementsysteem bestaat uit drie pijlers: kwaliteit, milieu en veiligheid.

Kwaliteitsmanagement

Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van onze diensten hebben wij een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd volgens de norm ISO9001:2015.

Milieumanagement

Om de milieu-impact van ons bedrijf te beheersen en zo mogelijk te minimaliseren hebben wij een milieumanagementsysteem gebaseerd op de ISO14001:2015.

Veiligheidsmanagement

De veiligheid en gezondheid van de medewerkers van onze projecten borgen wij op basis van de VGM Checklist Aannemers, 2017/6.0. Zowel bij ons advies en uitvoeringsprojecten houden wij rekening met veiligheid en gezondheid.
Wij zijn dan ook VCA** gecertificeerd

VERENIGING VAN MILIEUADVIESBUREAUS

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging VVMA. Hierdoor worden wij betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en zijn we vertegenwoordigd binnen het SIKB (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeer).

BESLUIT BODEMKWALITEIT

Vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn wij volgens de volgende regelingen erkend:

BRL SIKB 2000

Het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek voor:

  • Protocol 2001: plaatsen van handboringen voor peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen (versie 6.0)
  • Protocol 2002: nemen van grondwatermonsters (versie 6.0)
  • Protocol 2018: maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem (versie 6.0)
BRL SIKB 6000

het milieukundig begeleiden van bodemsaneringen en nazorg voor:

  • Protocol 6001: Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg (versie 5.0)

MILIEUKUNDIG LABORATORIUMONDERZOEK

Al onze milieuanalyses worden uitgevoerd door een laboratorium dat voldoet aan de accreditatiecriteria van de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17025, registratienummer L010.

Menu