OVER ONS

Al sinds 1997 zijn wij actief in de wereld van milieutechniek. In de beginjaren lag de focus op ontwerp en bouw van grondreinigingsinstallaties en later het ontwerpen en turn-key uitvoeren van bodemsaneringen.

De laatste jaren ligt onze focus meer op voldoende en schoon grondwater. Denk daarbij aan ontwerpen en realiseren van grondwatersanering, waterberging, grondwatermeetnetten (kwaliteit en kwantiteit) en grondwaterbeheersing en geohydrologische modelleringen. Naast grondwater projecten ligt onze expertise nog steeds bij de keten van bodemonderzoek, saneringsplan en bodemsanering. De uitvoering van bodemsaneringen is vanaf 2020 ondergebracht bij ons zusterbedrijf Milieutechniek Brabant BV.

De huidige vraagstukken vragen meer en meer om een integrale benadering uitgaande van het water- en bodemsysteem. We zijn enthousiast om onze kennis en kunde in een breder kader in te zetten voor de huidige opgaven op het gebied van ‘schoon water’, ‘voldoende water’, ‘vitale bodem’ en ‘klimaatadaptatie’. Zowel vanuit onze inhoudelijke expertise en uitvoeringservaring als projectmanagers.

OVER ONS

Al sinds 1995 zijn wij actief in de wereld van milieutechniek. In de beginjaren lag de focus op ontwerp en bouw van grondreinigingsinstallaties en later het ontwerpen en turn-key uitvoeren van bodemsaneringen.

De laatste jaren ligt onze focus meer op voldoende en schoon grondwater. Denk daarbij aan ontwerpen en realiseren van grondwatersanering, waterberging, grondwatermeetnetten (kwaliteit en kwantiteit) en grondwaterbeheersing en geohydrologische modelleringen. Naast grondwater projecten ligt onze expertise nog steeds bij de keten van bodemonderzoek, saneringsplan en bodemsanering. De uitvoering van bodemsaneringen is vanaf 2020 ondergebracht bij ons zusterbedrijf Milieutechniek Brabant BV.

De huidige vraagstukken vragen meer en meer om een integrale benadering uitgaande van het water- en bodemsysteem. We zijn enthousiast om onze kennis en kunde in een breder kader in te zetten voor de huidige opgaven op het gebied van ‘schoon water’, ‘voldoende water’, ‘vitale bodem’ en ‘klimaatadaptatie’. Zowel vanuit onze inhoudelijke expertise en uitvoeringservaring als projectmanagers.

Missie

Met ons bedrijf willen wij vanuit de driehoek mens-milieu-economie een duurzame bijdrage leveren aan voldoende en schoon grondwater en een duurzame ondergrond.

Visie

Bij onze projecten hanteren wij een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak. To-the-point en no-nonsense advies, waarmee onze toegevoegde waarde bij de uitvoering van het project tot uiting komt.

HET TEAM

Manuel

directeur

Gonnie

sr. projectleider

Gijs

mileukundige

Mark

milieukundige

Willem

sr. milieukundige

Pascal

projectmanager

Linde

administratief medewerkster

Joep

sr. adviseur / geohydroloog

Thom

veldmedewerker

Sander

veldmedewerker

Merel

recruiter

Lex

tekenaar

Bart

meetnetbeheerder

Jarno

jr. milieukundige

Wout

materieelbeheerder