OPSTELLEN INTEGRAAL SANERINGSPLAN INDUSTRIETERREIN WEERT

OPSTELLEN INTEGRAAL SANERINGSPLAN INDUSTRIETERREIN WEERT

Periode: 2016-2018
Projectomvang:  € 90.000  (inclusief ondersteunend bodemonderzoek)

In opdracht van ARK natuurontwikkeling hebben wij een oplossing geboden voor de transformatie van een verontreinigd industrieterrein binnen Grenspark Kempen~Broek tot dertig hectare natte natuur wat tevens dient als klimaatbuffer.

Als resultaat van een afstemmingsproces met vele belangen en actoren, heeft Miltop er gezorgd voor een goedgekeurd integraal saneringsplan. De oplossing werd gevonden in een niet traditionele aanpak van de bodemverontreiniging, die tot een kostenreductie van circa 80% leidde. Die aanpak was mogelijk door het combineren van opgaven in het gebied Kempen~Broek. Hiermee werd tevens een oplossing geboden voor de gewenste natuurontwikkeling op het terrein zelf en in de omgeving (stagnatie hergebruik grond) waarbij ook rekening is gehouden met knolcyperus, relevant voor de landbouw. Door het vlottrekken van de sanering werd ook het verplaatsen van het bedrijf naar een toekomstbestendige locatie mogelijk. Een win-win-win situatie dus.

Inmiddels is de sanering uitgevoerd en het natuurgebied met uitkijkheuvel gerealiseerd.

https://www.ark.eu/nieuws/2019/limburgs-industrieterrein-omgetoverd-tot-natuurjuweel