HERONTWIKKELING TERREIN KAATSHEUVEL

Periode: 2021
Projectomvang: € 8.000

Voor de herinrichting van een terrein in Kaatsheuvel hebben wij voor de opdrachtgever diverse milieurapporten opgesteld. Naast het uitvoeren van milieukundig bodemonderzoek, is op de locatie een infiltratieproef uitgevoerd. De metingen zijn gebruikt voor het ontwerp van enkele wadi’s op het terrein. Op deze manier kan hemelwater gebergd en geïnfiltreerd worden, beide essentiële onderwerpen bij het klimaatbestendig maken van terreinen.

Daarnaast hebben we andere essentiële rapporten opgesteld die van belang zijn bij herinrichtings- of nieuwbouwprojecten. Zo zijn onder andere de benodigde stikstofberekening (Aerius-berekening) uitgevoerd en is een vormvrije M.E.R.-beoordeling opgesteld.