QUICKSCAN ECOLOGIE BEDRIJFSTERREIN BREDA

Periode: 2021
Projectomvang: € 2.000

In opdracht van een projectontwikkelaar hebben wij voor de herontwikkeling van een braakliggend bedrijfsterrein in Breda een ‘Quickscan Flora en Fauna’ uitgevoerd. Op dit bedrijfsterrein van 9 ha wordt een state-of-the-art distributiecentrum ontwikkeld.

Met behulp van de uitgevoerde quickscan wordt met respect voor de natuur een groen én duurzaam logistiek centrum gerealiseerd.