GRONDWATERKWANTITEIT

GRONDWATER-
KWANTITEIT

Net zoals grondwaterkwaliteit is de grondwaterkwantiteit een belangrijke pijler voor voldoende en schoon grondwater nu én in de toekomst. Het grondwaterbeheer is gericht op het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste.

Grondwatermeetnet

Een grondwatermeetnet kan gebruikt worden om de grondwaterstanden over een groter gebied te monitoren. Wij hebben vele jaren ervaring met alle aspecten van grondwatermeetnetten, van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet, tot het periodiek uitlezen van de standen. In de functie van nauwkeurige en betrouwbare metingen leveren wij een onderscheidende uitvoeringswijze dat resulteert in een betere toestroming van grondwater én een verbeterde verankering van de peilbuis.

De grondwaterstanden kunnen wij semi geautomatiseerd uitlezen. Voor het volledig geautomatiseerd en op afstand uitlezen werken wij samen met een vaste partner.

Grondwatermeetnet

Een grondwatermeetnet kan gebruikt worden om de grondwaterstanden over een groter gebied te monitoren. Wij hebben vele jaren ervaring met alle aspecten van grondwatermeetnetten, van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet, tot het periodiek uitlezen van de standen. In de functie van nauwkeurige en betrouwbare metingen leveren wij een onderscheidende uitvoeringswijze dat resulteert in een betere toestroming van grondwater én een verbeterde verankering van de peilbuis.

De grondwaterstanden kunnen wij semi geautomatiseerd uitlezen. Voor het volledig geautomatiseerd en op afstand uitlezen werken wij samen met een vaste partner.

Infiltratieonderzoek

Voor het ontwerp van voorzieningen voor waterberging of infiltratie is informatie over de doorlatendheid van de bodem en grondwaterpeil nodig. De doorlatendheid onderzoeken we met een infiltratieonderzoek op locatie. Op basis van deze metingen wordt de waterdoorlatendheidscoëfficient (k-waarde) bepaald. Een nauwkeurig bepaalde k-waarde is van wezenlijk belang voor het ontwerp van een infiltratievoorziening. De (fluctuatie) in grondwaterpeil bepalen we middels metingen van de grondwaterstand.

Infiltratieonderzoek

Voor het ontwerp van voorzieningen voor waterberging of infiltratie is informatie over de doorlatendheid van de bodem en grondwaterpeil nodig. De doorlatendheid onderzoeken we met een infiltratieonderzoek op locatie. Op basis van deze metingen wordt de waterdoorlatendheidscoëfficient (k-waarde) bepaald. Een nauwkeurig bepaalde k-waarde is van wezenlijk belang voor het ontwerp van een infiltratievoorziening. De (fluctuatie) in grondwaterpeil bepalen we middels metingen van de grondwaterstand.

Waterberging en retentie

Het regent steeds heftiger in Nederland. Mede daarom wordt het afkoppelen van regenwater van het riool steeds meer gevraagd. Wij hebben ervaring om rioolreconstructies van A tot Z te begeleiden. Of het nu gaat om de aanleg van een gescheiden riool, de aanleg van een wadi, infiltratieriool of het bedenken van een andere slimmere en praktische oplossing voor waterberging en -retentie.

Verder verzorgen wij de adviezen en tekeningen en stellen wij heldere begrotingen op. Ook de uitwerking in een werkomschrijving of bestek of de volledige directievoering nemen we graag voor u uit handen.

Waterberging en retentie

Het regent steeds heftiger in Nederland. Mede daarom wordt het afkoppelen van regenwater van het riool steeds meer gevraagd. Wij hebben ervaring om rioolreconstructies van A tot Z te begeleiden. Of het nu gaat om de aanleg van een gescheiden riool, de aanleg van een wadi, infiltratieriool of het bedenken van een andere slimmere en praktische oplossing voor waterberging en -retentie.

Verder verzorgen wij de adviezen en tekeningen en stellen wij heldere begrotingen op. Ook de uitwerking in een werkomschrijving of bestek of de volledige directievoering nemen we graag voor u uit handen.

REFERENTIES