GRONDWATERMEETNETTEN BRABANT

GRONDWATERMEET-
NETTEN BRABANT

Periode: 2016-heden
Projectomvang: € 500.000

In 2016-2017 hebben wij met Koenders Instruments het gehele grondwatermeetnet van de Provincie Noord-Brabant gereviseerd. Het provinciale grondwatermeetnet bestond uit 386 meetlocaties met meerdere filters tot 500 meter diepte.

Alle aanpassingen en metingen in het veld zijn nauwgezet met millimeterprecisie vastgelegd in een datasysteem dat online toegankelijk is.

Met de oplevering van het vernieuwde meetnet op 16 januari 2018 beschikt de Provincie Noord-Brabant over een hoogwaardig en robuust grondwatermeetnet dat weer jaren mee kan.

https://grondwaterstand.brabant.nl