Bodemsanering

Wanneer het gaat om bodemsanering geloven we in onze eigen expertise. Dit stelt ons in staat om de risico’s van een bodemsanering goed in te schatten en te beperken. Doordat we een verontreiniging goed in de vingers hebben kunnen we een vaste afkoopsom garanderen. En door een goede voorbereiding, met daar waar nodig extra veldgegevens, leidt dit niet tot een hogere saneringsprijs.

Daarbij komt dat wij bij de aanpak van een bodemverontreiniging altijd oog hebben voor toekomstige zaken zoals: verkoopprijs, verkoopbaarheid, grondwerk voor onderhoud/nieuwbouw/uitbreiding etc.. Door deze zaken in dit stadium mee te nemen kan, meestal met een beperkte extra inspanning, toekomstig leed worden voorkomen.

Type verontreinigingen
In de afgelopen 20 jaar hebben we vele bodemsaneringen uitgevoerd. Denk daarbij aan verontreinigingen zoals:

  • ontvettingsmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen)
  • oplosmiddelen (per, thinner, terpentine)
  • brandstoffen (diesel, stookolie, huisbrandolie)
  • zware metalen (sintels, slakken, proceslekkages, stedelijke ophooglagen, dempingen, asbest)
  • bovengrondse en ondergrondse tanks

Complexiteit en innovatie
Zodra er sprake is van een mobiele verontreiniging tot in het grondwater wordt een bodemsanering een stuk complexer. Zeker in combinatie met complexe infrastructuur in een stad of lage terugsaneerwaarden.

Dit maakt ons werk zo interessant en uitdagend; vooraf een goede aanpak bedenken en tijdens de uitvoering je aanpak bijstellen op wat je tegenkomt. Daardoor blijven wij innovatief en zoeken we steeds naar betere en efficiëntere bemonsterings- en saneringstechnieken. Voor onze eigen zuiveringsapparatuur zoeken wij steeds weer naar verbeteringen en andere toepassingsmogelijkheden.

Naast deze mobiele verontreinigen hebben wij een uitgebreide ervaring met de immobiele verontreinigingen zoals zware metalen, PAK en asbest. Deze zijn over het algemeen minder complex.

Kennisnetwerk
Samenwerking staat voorop bij MILTOP. Samen met onze partners hebben we veel kennis en praktijkervaring over uiteenlopende vakgebieden. Voor elk project weten wij wel een passende oplossing te vinden.

Bij de uitvoering van bodemsaneringen hebben wij zelf alle benodigde kennis en kunde in huis. Wij staan daarbij wel altijd zelf aan het stuur. Voor het civiele materieel en de ‘handjes’ werken wij samen met onze lokale partners.

Risicodragend
Als onze klant dat wenst kunnen wij een bodemsanering volledig risicodragend overnemen, dat wil zeggen de bodemsanering inclusief extra verontreiniging, meer infrastructuur, langdurige grondwatersanering, procedures e.d.. Als opdrachtgever loop je op deze manier geen enkel risico.