GRONDWATERBEHEER

In de Europese Kaderrichtlijn Water staat dat het grondwater in uiterlijk 2027 in een goede toestand moeten verkeren. Dat betekent dat de kwaliteit van het grondwater niet achteruit mag gaan.

De kwaliteit van het grondwater wordt continu gemonitord. Er wordt gekeken naar de concentraties van allerlei chemische stoffen (nitraat, bestrijdingsmiddelen, zware metalen), het zout-/chloridegehalte en de grondwaterstanden om de hoeveelheid beschikbaar grondwater te monitoren. Dit gebeurt op verschillende dieptes en grondwaterpakketten. Bij drinkwaterwinningen en bepaalde natuurgebieden wordt dit nog specifieker gemonitord.

Meer recent wordt ook gemonitord op zogenaamde ‘opkomende stoffen’ of ‘nieuwe bedreigingen’, zoals medicijnresten en industriële stoffen zoals PFOS/PFAS/GenX.

Onze diensten

• Grondwatermonitoring
• Grondwatermeetnetten
• Geohydrologie en monitoring

De kwaliteit van het grondwater wordt continu gemonitord. Er wordt gekeken naar de concentraties van allerlei chemische stoffen (nitraat, bestrijdingsmiddelen, zware metalen), het zout-/chloridegehalte en de grondwaterstanden om de hoeveelheid beschikbaar grondwater te monitoren. Dit gebeurt op verschillende dieptes en grondwaterpakketten. Bij drinkwaterwinningen en bepaalde natuurgebieden wordt dit nog specifieker gemonitord.

Meer recent wordt ook gemonitord op zogenaamde ‘opkomende stoffen’ of ‘nieuwe bedreigingen’, zoals medicijnresten en industriële stoffen zoals PFOS/PFAS/GenX.

Onze diensten

• Grondwatermonitoring
• Grondwatermeetnetten
• Geohydrologie en monitoring

Grondwateronderzoek

Veilig grondwater is van levensbelang. Om voor nu én in de toekomst schoon grondwater te kunnen garanderen is inzicht in de milieuhygiënische grondwaterkwaliteit een vereiste.

Miltop heeft ervaring met het in kaart brengen van de meest complexe verontreinigingen, zowel diep als ondiep. Of het nu gaat om een volledig nieuwe onderzoek of het actualiseren of beter in beeld krijgen van een bestaande verontreiniging. Miltop zoekt het tot op de bodem uit.

Miltop plaatst zelf de peilbuizen en voert zelf de bemonsteringen uit. Voor de diepere boringen werken wij samen met vaste partners. Zo zorgen wij voor de hoogste kwaliteit.

Grondwateronderzoek

Veilig grondwater is van levensbelang. Om voor nu én in de toekomst schoon grondwater te kunnen garanderen is inzicht in de milieuhygiënische grondwaterkwaliteit een vereiste.

Miltop heeft ervaring met het in kaart brengen van de meest complexe verontreinigingen, zowel diep als ondiep. Of het nu gaat om een volledig nieuwe onderzoek of het actualiseren of beter in beeld krijgen van een bestaande verontreiniging. Miltop zoekt het tot op de bodem uit.

Miltop plaatst zelf de peilbuizen en voert zelf de bemonsteringen uit. Voor de diepere boringen werken wij samen met vaste partners. Zo zorgen wij voor de hoogste kwaliteit.

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring is het over (langere) tijd volgen van de grondwaterkwaliteit óf -kwantiteit. Hiermee kunnen bekende verontreinigingen in de gaten gehouden worden of kan bijvoorbeeld de invloed van een onttrekking of ingreep in de bodem worden gesignaleerd.

Miltop denkt met u mee over de meest efficiënte wijze van monitoring en stelt een bemonsteringsplan op. Onze inzichtelijke rapportages geven snel een beeld van de situatie en zijn, indien nodig, één-op-één door te zetten aan het bevoegd gezag.

Grondwatermonitoring

Grondwatermonitoring is het over (langere) tijd volgen van de grondwaterkwaliteit óf -kwantiteit. Hiermee kunnen bekende verontreinigingen in de gaten gehouden worden of kan bijvoorbeeld de invloed van een onttrekking of ingreep in de bodem worden gesignaleerd.

Miltop denkt met u mee over de meest efficiënte wijze van monitoring en stelt een bemonsteringsplan op. Onze inzichtelijke rapportages geven snel een beeld van de situatie en zijn, indien nodig, één-op-één door te zetten aan het bevoegd gezag.

Grondwatermeetnet

Een grondwatermeetnet kan gebruikt worden om de grondwaterstanden over een groter gebied te monitoren. Miltop kan alle aspecten hiervan uitvoeren. Van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet, tot het periodiek uitlezen van de standen.

De grondwaterstanden kunnen wij semi geautomatiseerd uitlezen. Voor het volledig geautomatiseerd en op afstand uitlezen werken wij samen met een vaste partner. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Grondwatermeetnet

Een grondwatermeetnet kan gebruikt worden om de grondwaterstanden over een groter gebied te monitoren. Miltop kan alle aspecten hiervan uitvoeren. Van het volledig ontwerpen en inrichten van het meetnet, tot het periodiek uitlezen van de standen.

De grondwaterstanden kunnen wij semi geautomatiseerd uitlezen. Voor het volledig geautomatiseerd en op afstand uitlezen werken wij samen met een vaste partner. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Geohydrologie

In de ruimtelijke ontwikkeling speelt geohydrologie een steeds grotere rol: is er op een terrein waterberging benodigd? Wat is de natuurlijke infiltratie van een terrein? Moet er een watertoets uitgevoerd worden?

Miltop adviseert op het gebied van geohydrologie. Wij voeren infiltratieproeven uit of berekenen met een grondwatermodellering de grondwaterstromen.

Ook voor het gedrag van grondwaterverontreinigingen in de bodem gebruiken wij gedetailleerde grondwatermodellen om de risico’s en mogelijkheden te berekenen.

Geohydrologie

In de ruimtelijke ontwikkeling speelt geohydrologie een steeds grotere rol: is er op een terrein waterberging benodigd? Wat is de natuurlijke infiltratie van een terrein? Moet er een watertoets uitgevoerd worden?

Miltop adviseert op het gebied van geohydrologie. Wij voeren infiltratieproeven uit of berekenen met een grondwatermodellering de grondwaterstromen.

Ook voor het gedrag van grondwaterverontreinigingen in de bodem gebruiken wij gedetailleerde grondwatermodellen om de risico’s en mogelijkheden te berekenen.

Menu