Ingenieurs, adviseurs en aannemers bundelen de krachten bij MILTOP

Manuel van der Kallen
eigenaar MILTOP BV sinds 2013

“Ons bedrijf is opgericht in 1996 door Willem Kerkhof, die als pionier in bodemsaneringsland de meest complexe bodemverontreinigingen saneerde.

Voor een grote en complexe bodemsaneringsoperatie zijn wij in 1999 neergestreken in het kantoor van een voormalig oliedepot aan de Ketelaarskampweg in ’s-Hertogenbosch.

MILTOP bestaat vandaag de dag uit twee afzonderlijke organisaties: het ingenieurs- en adviesbureau MILTOP BV en het aannemingsbedrijf MILTOP Ecotech BV. Onafhankelijk van elkaar zetten we onze schouders onder de projecten van onze opdrachtgevers. Met onze ruime praktijkervaring en wetenschappelijke achtergrond zijn wij in staat om risicodragend (complexe) bodemverontreinigingen op te ruimen. Maar voordat wij een bodemsaneringsopdracht aannemen bestuderen we eerst nauwkeurig alle beschikbare onderzoeksinformatie. Wanneer er informatie ontbreekt of tegenstrijdig is, gaan we naar locatie om extra monsters te nemen. Wij merken dat dit vaak onderbelicht blijft.”

De rijke geschiedenis van MILTOP

Het opruimen van verontreinigde grond en een terrein zo saneren dat je er met een gerust hart op kan leven, wonen en werken. Daar liggen onze roots sinds 1996. Vandaag de dag houden we ons samen met onze partners vooral bezig met complexe milieuvraagstukken. We hebben ons gespecialiseerd in complexe bodemonderzoeken en -saneringen.

Missie

Wij willen met ons bedrijf een écht duurzame bijdrage leveren aan een gezonde werk- en woonomgeving. In beginsel vanuit onze bodemsaneringspraktijk, maar ook voor andere milieuproblematiek willen we de meest optimale en innovatieve oplossing realiseren.

Visie

Vanuit onze eigen kracht zorgen wij ervoor dat we bij elk project de meest optimale, innovatieve en duurzame oplossing realiseren. Dit bereiken we door een zeer uitgebreide voorbereiding, waarbij we tot in detail alle informatie doorlichten en zo de mogelijkheden en risico’s goed tegen elkaar worden afgewogen. Alleen op deze manier kan een probleem solide en toekomstbestendig aangepakt worden.

Kwaliteitskeurmerk

Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens ISO9001:2015. Binnen dit systeem voeren wij onze werkzaamheden uit, die vallen onder onze erkenningen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Hierop worden wij zowel intern als extern jaarlijks getoetst.
Het kwaliteitsbeleid van Miltop is  op aanvraag beschikbaar.

Team MILTOP

Linde van Laarhoven – administratie
Toos Kerkhof – administratie
Mark van de Veerdonk – jr. milieukundige
Lex van Gelder – tekenaar (Ecosave milieu engineering)
Cees Bastiaansen –  senior geohydroloog (Land & Water Consult)
Gijs Wagenaars – milieukundige

Willem Kerkhof – senior milieukundige
Manuel van der Kallen – projectmanager
Gonnie Apeldoorn – senior adviseur en projectleider
Michiel Rombouts – adviseur en projectleider 
Willem Termeer – milieukundige
Henk van Beers – buitendienstmedewerker