GRONDWATERVERONTREINIGING IN BEELD GEBRACHT

GRONDWATERVER-
ONTREINIGING IN BEELD GEBRACHT

Periode: 2021
Projectomvang: € 60.000

Een aanzienlijke bodemverontreiniging onder je bedrijfsterrein en weten dat je die op één of andere manier ooit moet aanpakken. Voor onze opdrachtgever (een MKB-bedrijf in Brabant) was het werkelijkheid. Echter, de verontreiniging was niet volledig in beeld en daardoor was er ook onvoldoende inzicht in de consequenties en (on)mogelijkheden.

We hebben onze opdrachtgever, met een gedegen analyse en gericht bodemonderzoek, duidelijkheid en zekerheid gegeven. Door te investeren in het goed in beeld brengen van de grondwaterverontreiniging met zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen, bleek deze minder omvangrijk dan verwacht én is goed inzicht gekregen in het gedrag van de verontreiniging. Een eindige oplossing is bereikt en daarmee ook financiële zekerheid richting de toekomst.