MILIEU ADVIES

In onze adviezen beperken we ons niet tot een enkele discipline, maar denken in het totale project mee. Geen lijvige rapporten maar een to-the-point advies met concrete oplossingen.

Onze diensten

• (Complex) bodemonderzoek
• Second opinion/due diligence onderzoeken
• Rioleringsadvies
• Projectmanagement

Onze diensten

• (Complex) bodemonderzoek
• Second opinion/due diligence onderzoeken
• Rioleringsadvies
• Projectmanagement

Bodemonderzoek

Onze bodemonderzoeken voeren wij vaak uit op terreinen met veel historie of complexe grondwaterverontreinigingen. Miltop brengt met haar expertise de bodemkwaliteit altijd helder in beeld. En mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, dan geven wij ook altijd een optimaal advies over de mogelijke vervolgstappen. Niet in dikke rapporten met veel onnodige tekst, maar in een overzichtelijke en goed leesbare rapportage waar je verder mee komt.

Bodemonderzoek

Onze bodemonderzoeken voeren wij vaak uit op terreinen met veel historie of complexe grondwaterverontreinigingen. Miltop brengt met haar expertise de bodemkwaliteit altijd helder in beeld. En mocht er onverhoopt iets aan de hand zijn, dan geven wij ook altijd een optimaal advies over de mogelijke vervolgstappen. Niet in dikke rapporten met veel onnodige tekst, maar in een overzichtelijke en goed leesbare rapportage waar je verder mee komt.

Second opinion/due diligence

Bij de aankoop of herontwikkeling van terreinen met bodemverontreiniging krijg je vaak te maken met veel onduidelijkheid. Wat is er precies aan de hand? Wat zijn nou écht de risico’s en hoe gaan we hier op een pragmatische manier mee om? En ook niet onbelangrijk: Wat gaat dit kosten?

Miltop geeft duidelijkheid. Met onze jarenlange ervaring in een breed scala aan projecten kunnen wij beschikbare bodemonderzoeken doorgronden en op waarde inschatten. Aan de hand van deze gegevens inventariseren wij de mogelijkheden.

Zo nodig stellen wij een calculatie op voor een optimale sanering. In deze calculatie kunnen wij, indien gewenst, ook de sloop of het volledig bouwrijp maken van het terrein opnemen.

Second opinion/due diligence

Bij de aankoop of herontwikkeling van terreinen met bodemverontreiniging krijg je vaak te maken met veel onduidelijkheid. Wat is er precies aan de hand? Wat zijn nou écht de risico’s en hoe gaan we hier op een pragmatische manier mee om? En ook niet onbelangrijk: Wat gaat dit kosten?

Miltop geeft duidelijkheid. Met onze jarenlange ervaring in een breed scala aan projecten kunnen wij beschikbare bodemonderzoeken doorgronden en op waarde inschatten. Aan de hand van deze gegevens inventariseren wij de mogelijkheden.

Zo nodig stellen wij een calculatie op voor een optimale sanering. In deze calculatie kunnen wij, indien gewenst, ook de sloop of het volledig bouwrijp maken van het terrein opnemen.

Rioleringsadvies

Het regent steeds vaker en heftiger in Nederland. Het afkoppelen van regenwater van het riool wordt steeds meer gevraagd.

Miltop heeft de ervaring om rioolreconstructies van A tot Z te begeleiden. Of het nu gaat om de aanleg van een gescheiden riool of het bedenken van slimme oplossingen voor waterberging: Wij stellen de adviezen en tekeningen op en maken een heldere begroting. Ook het opstellen van een werkomschrijving of bestek of de volledige directievoering nemen we voor u uit handen.

Rioleringsadvies

Het regent steeds vaker en heftiger in Nederland. Het afkoppelen van regenwater van het riool wordt steeds meer gevraagd.

Miltop heeft de ervaring om rioolreconstructies van A tot Z te begeleiden. Of het nu gaat om de aanleg van een gescheiden riool of het bedenken van slimme oplossingen voor waterberging: Wij stellen de adviezen en tekeningen op en maken een heldere begroting. Ook het opstellen van een werkomschrijving of bestek of de volledige directievoering nemen we voor u uit handen.

Projectmanagement

Bij het ontwikkelen van een terrein komt meer kijken dan je zou zeggen: vergunningsaanvragen, diverse onderzoeken, overleggen met alle partijen. Miltop kan als “spin in het web” het hele projectmanagement overnemen en de directievoering uitvoeren. Miltop bewaakt de kosten en stuurt het proces zo nodig bij. Bij ons is het hele proces in goede handen.

Projectmanagement

Bij het ontwikkelen van een terrein komt meer kijken dan je zou zeggen: vergunningsaanvragen, diverse onderzoeken, overleggen met alle partijen. Miltop kan als “spin in het web” het hele projectmanagement overnemen en de directievoering uitvoeren. Miltop bewaakt de kosten en stuurt het proces zo nodig bij. Bij ons is het hele proces in goede handen.

Menu