BODEMSANERING MIDDENTERREIN ‘S-HERTOGENBOSCH

BODEMSANERING
MIDDENTERREIN
‘S-HERTOGENBOSCH

Periode: 2016-heden
Projectomvang: € 550.000

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij dit terrein van ca. 2,5 hectare gesaneerd.

Aan de Zandzuigerkade in ’s-Hertogenbosch zijn tot 2009 twee metaalrecycling bedrijven actief geweest. Na de verplaatsing van deze bedrijven, heeft dit terrein lange tijd braak gelegen. Op het terrein was sprake van een grondverontreiniging met zware metalen, olie en PCB’s en een grondwaterverontreiniging met VOCl. Met de sanering wordt het terrein geschikt gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid.

Enkele kenmerken van deze sanering zijn:

  • Het selectief ontgraven van 25.000m3 grond
  • Separaat afvoeren van 30.000 ton grond met verschillende kwaliteiten (extractief/thermisch reinigen en deel storten)
  • Het verwijderen van ca. 600m vervallen ondergronds leidingwerk
  • Het verwijderen van verhardingen en funderingspalen
  • Het uitvoeren van een grondwatersanering over een oppervlakte van 15.000m2 (freatisch en ondiep)