MILTOP nen 5707
Bodem zonder zorgen

Bodemsanering voor een vast bedrag

MILTOP houdt zich vooral bezig met bodemsaneringsprojecten. Met onze goed opgeleide mensen en zeer ruime praktijkervaring zijn wij in staat om voor onze projecten een creatieve en op maat gesneden oplossing te bedenken en ook uit te voeren. Innoveren in onderzoeks- en zuiveringstechnieken staat bij ons hoog in het vaandel.

In Noord-Brabant hebben wij diverse complexe bodemverontreinigingen gesaneerd met ons unieke concept: volledig risicodragend en tegen een vooraf afgesproken vaste prijs. Wij zorgen ervoor dat het terrein weer toekomstbestendig is, zonder publieke en private aansprakelijkheden. Met onze unieke werkwijze vermijden wij bewust de gemakkelijkste weg.

Tot onze klantenkring behoort de procesindustrie, projectontwikkelaars, gemeenten en civiele aannemers.

Een bodemverontreiniging en nu?

Veel eigenaren schrikken als hun terrein verontreinigd blijkt. Een bodemvervuiling staat vaak synoniem voor torenhoge kosten met veel risico en onduidelijkheid over de afloop. Verontreinigde terreinen zijn ‘besmet’. Een verkoop, bedrijfsoverdracht of herontwikkeling stagneert.

Bodemsaneringen blijken achteraf dan ook vaak veel duurder uit te vallen, dan wat vooraf het bodemonderzoek heeft uitgewezen. Dit is dus een zeer groot risico voor de opdrachtgever. Vanaf de start van ons bedrijf in 1996 hebben wij de overtuiging dat dit anders kan en moet. Bij bodemverontreiniging wordt vaak de kracht en waarde van een goed bodemonderzoek onderschat. De meeste onderzoeken die wij onder ogen krijgen zijn niet primair gericht op de aanpak van de verontreiniging. 

Op basis van te weinig veldgegevens en te veel algemene verhalen wordt een verontreiniging niet goed weergegeven. En als de basis niet goed is kan je later alsnog veel verrassingen tegenkomen. Onze aanpak van bodemverontreinigingen richt zich op het toekomstbestendig herstellen van de bodem voor wonen, werken en/of natuur.

quickscan
stookolie

Hoe pakken wij een bodemverontreiniging aan?

Onze project starten wij altijd met het zeer grondig doornemen van alle onderzoeksrapporten. Als wij tot de conclusie komen dat de verontreiniging onvoldoende in beeld is of als er andere risico’s zijn, voeren we aanvullend onderzoek uit.

Op basis van alle onderzoeksresultaten bepalen we samen met onze klant en de overheid de saneringsstrategie, die vervolgens verder wordt uitgewerkt in een saneringsplan. Op dat moment zijn de kosten en de risico’s duidelijk in beeld.

Als onze klant dat wenst kunnen wij de bodemsanering volledig risicodragend overnemen, dat wil zeggen de bodemsanering inclusief extra grondverontreiniging, meer infrastructuur, langdurige grondwatersanering, procedures e.d.. Als opdrachtgever loop je op deze manier geen enkel risico.

Bodemsanering zonder zorgen

Daar wil ik meer van weten